Μην μιλάς σε ξένους

Διδάξτε την ασφάλεια στα παιδιά σας

Μεταξύ των πολλών πιθανών κινδύνων που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα παιδιά, και οι γονείς  ανησυχούν περισσότερο από κάθε άλλο, είναι όταν έρχονται σε  επαφή με ξένους ανθρώπους.  Οι απαγωγές, η κακομεταχείριση παιδιών καθώς και άλλοι τύποι κινδύνων συχνά στριφογυρίζουν στο μυαλό των γονέων, οι οποίοι συχνά προειδοποιούν τα παιδιά τους για να αποφεύγουν εντελώς την  επαφή τους με ξένους ανθρώπους. Ωστόσο, η απαγόρευση των παιδιών να έρχονται σε επαφή με ξένους, μπορεί να προκαλέσει άλλα προβλήματα για τα παιδιά αργότερα στη ζωή τους,  όπως  δυσκολία στην εμπιστοσύνη στους άλλους καθώς και αδυναμία στο να διακρίνουν μεταξύ των πιθανών φίλων και των πιθανών εχθρών. Με συζήτηση και ενημέρωση, οι γονείς μπορούν να  κρατήσουν τα παιδιά ασφαλή από τους κινδύνους που συνδέονται με την αλληλεπίδραση με τους ξένους, ενώ παράλληλα τα διδάσκουν πολύτιμα μαθήματα σε γενικές πρακτικές ασφάλειας και τα  προστατεύουν από περιττές φοβίες ή ανησυχίες. Ο συνδυασμός της επικοινωνίας με τα παιδιά καθώς και η δημιουργία ασκήσεων που βοηθούν τα παιδιά να μάθουν και να θυμούνται σημαντικά γεγονότα  ασφάλειας, μπορούν να μειώσουν επιτυχώς τους κινδύνους και να επιτρέπουν στα παιδιά να αλληλεπιδρούν με ξένους.

 

Το να  μιλάς σε ξένους ή να δέχεσαι τη βοήθειά τους μπορεί να είναι αρκετά επικίνδυνο, ιδιαίτερα  για τα μικρά παιδιά.. Δυστυχώς, η ανησυχία των γονέων, τους οδηγεί πολλές φορές  να σιωπούν και να μην μιλάνε για τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκληθούν όταν τα παιδιά τους έρθουν σε επαφή  με ξένους. Ενώ αυτό μπορεί να είναι πιο εύκολο συναισθηματικά για τους ενήλικες, μπορεί να βάλει τα παιδιά σε αυξημένο κίνδυνο. Τα παιδιά θα πρέπει να  προσεγγίζουν εύκολα  τους γονείς τους και να μπορούν να κάνουν  οποιεσδήποτε ερωτήσεις που έχουν σχέση  με την αλληλεπίδραση με τους ξένους ενώ οι ενήλικες θα πρέπει να κάνουν προσπάθειες ώστε να προσεγγίζουν το θέμα σκόπιμα σε μια συζήτηση για να βοηθούν τα παιδιά τους να εξοικειωθούν με έξυπνους τρόπους στην επικοινωνία τους με τους άλλους. Μια ποικιλία από βιβλία, παιχνίδια, προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων πηγών μπορεί να είναι διαθέσιμες για να βοηθήσουν τους γονείς να προσεγγίσουν το θέμα με τα παιδιά τους, μέσω μιας ειλικρινής και ανοικτής συζήτησης που είναι συχνά και ο καλύτερος τρόπος για την αναμετάδοση σημαντικών πληροφοριών για τα παιδιά με αποτέλεσμα να ενθαρρύνεται η περιέργεια τους και η σκέψη τους.

 

Μαζί με την κατανόηση των διαφόρων θεμάτων που αφορούν την αλληλεπίδραση με τους ξένους, τα παιδιά θα πρέπει να αποκτήσουν  μια σαφή αίσθηση για το πώς να αντιμετωπίζουν τα  διαφορετικά είδη των ξένων όταν είναι  μόνα τους. Σίγουρα, είναι μια καλή ιδέα για τα  παιδιά, να  εντοπίζουν τους αστυνομικούς,  ϊατρικό προσωπικό, καθώς και  άλλους ξένους που μπορεί να φανούν χρήσιμοι για την βοήθεια και την ασφάλεια, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει  πως πρέπει να αποφεύγονται όλοι οι άλλοι ξένοι οι οποίοι δεν φορούν στολή.  Η κατηγοριοποίηση διαφορετικών τύπων  ξένων ανθρώπων, όπως φιλικοί περαστικοί σε δημόσιους χώρους ή ύποπτοι άνθρωποι που κρύβονται σε απομονωμένα μέρη,  μπορεί  να αποτελέσουν τη βάση για την αξιολόγηση της ασφάλειας των διαφορετικών τύπων ξένων ανθρώπων. Οι γονείς, μπορεί επίσης να επιθυμούν να ελέγχουν τις αλληλεπιδράσεις των παιδιών τους με τους ξένους από μακριά για ένα μικρό χρονικό διάστημα έτσι ώστε να κρίνουν την πρόοδο τους.

 

Ένας άλλος τρόπος για να βοηθήσετε τα παιδιά σας να μάθουν να αλληλεπιδρούν με τους ξένους με ασφάλεια είναι η δημιουργία ασκήσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σπίτι. Οι γονείς μπορούν να παρουσιάζουν στα παιδιά τους γραπτά ή προφορικά σενάρια που αφορούν καταστάσεις  με ξένους και να τους ζητούν να τους περιγράψουν  πώς θα ανταποκριθούν. Αν και μπορεί να μην είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι πιθανές καταστάσεις αλληλεπίδρασης με ξένους, αυτού του είδους οι δραστηριότητες μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της σημασίας της ευαισθητοποίησης και της καλής λήψης αποφάσεων στο μυαλό ενός παιδιού, και να διευρύνουν την ικανότητα του παιδιού να κρίνει διαφορετικές καταστάσεις.   Η χρήση των παραπάνω ασκήσεων  είναι σημαντικές υπό την έννοια ότι επιτρέπουν στα παιδιά να αποκτήσουν γνώσεις για τον πραγματικό κόσμο  χωρίς να προκαλούν υπερβολικό άγχος ή ανησυχία, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε φοβίες όταν έρχονται σε επαφή με αγνώστους.

 

Το να διδάξεις ένα παιδί  για την κοινωνική αλληλεπίδραση  μπορεί να αποτελεί πρόκληση για τους γονείς, πολλοί από τους οποίους αισθάνονται υποχρεωμένοι να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προστατευτικοί. Το παραπάνω έχει σαν αποτέλεσμα  να οδηγεί τα παιδιά στο να αποφεύγουν εντελώς τους ξένους, αλλά οι συνέπειες της εν λόγω οδηγίας μπορεί τελικά να είναι πιο επιζήμια από χρήσιμη. Μιλώντας  στα παιδιά και βοηθώντας τα  να αναπτύξουν και να μάθουν αποτελεσματικά μέτρα για να παραμείνουν ασφαλείς από την αλληλεπίδρασή τους με  ξένους, οι γονείς μπορεί να εξαλείψουν πολλούς από τους πιθανούς κινδύνους και μπορούν να αισθάνονται πιο σίγουροι για την ικανότητα των παιδιών τους  να αντιμετωπίζουν διάφορες καταστάσεις με ασφάλεια.