Καταγράψτε τα πολύτιμα αντικείμενά σας


Πώς να κάνετε μια απογραφή των πολύτιμων αντικειμένων σας

Το να κάνετε μια απογραφή των πολύτιμων αντικειμένων σας, δεν σημαίνει ότι ποτέ δεν θα κλαπούν, αλλά αυξάνει τις πιθανότητες να σας επιστραφούν εάν ποτέ το σπίτι σας παραβιαστεί. Μερικά από τα αντικείμενα που πιθανόν θα θέλετε να προβείτε στην απογραφή τους περιλαμβάνουν  πράγματα όπως ηλεκτρονικές συσκευές, κοσμήματα, έργα τέχνης, αντίκες και συλλεκτικά αντικείμενα με υψηλή εμπορική αξία. Πυροβόλα όπλα, συσκευές κουζίνας και εργαλεία θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στη διαδικασία απογραφής. Ο πραγματικός χρόνος που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ποικίλει ανάλογα με το πόσα αντικείμενα αξίας έχετε στην κατοχή σας. Εάν έχετε αρκετά πολύτιμα αντικείμενα, σας προτείνουμε να ξεκινήσετε αμέσως!


Η διαδικασία απογραφής

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας λίστα απογραφής ή να ζητήσετε από έναν εκπρόσωπο της  ασφαλιστικής σας  εταιρίας να σας προμηθεύσει με ένα τυποποιημένο έντυπο απογραφής. Οι τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες μπορεί να έχουν επίσης έντυπα, τα οποία μπορείτε να τα κατεβάσετε απευθείας από την ιστοσελίδα τους.. Ξεκινήστε την διαδικασία απογραφής φωτογραφίζοντας τα πολύτιμα αντικείμενα σας συγκεντρώνοντας μαζί με την αντίστοιχη φωτογραφία και την απόδειξη αγοράς του κάθε είδους η οποία θα περιλαμβάνει και την ημερομηνία αγοράς. Το να σκανάρετε ή να βγάλετε φωτοτυπία όλες τις αποδείξεις, είναι επίσης μια καλή ιδέα δεδομένου του ότι θα αποθηκεύσετε και ένα αντίγραφο της λίστας απογραφής σας και αλλού. Δίπλα σε κάθε στοιχείο στη λίστα σας, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλοι οι διαθέσιμοι σειριακοί αριθμοί, μαζί με μια σύντομη, αλλά αναλυτική περιγραφή του κάθε στοιχείου.

Ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο της λίστας απογραφής σας, το οποίο θα πρέπει να φυλάξετε σε διαφορετική θέση, σε περίπτωση που το πρωτότυπο  χαθεί ή καταστραφεί. Αυτό το αρχείο μπορείτε να το διατηρείται σε ένα δίσκο του υπολογιστή σας ή να το αναιβάσετε στο διαδίκτυο, σε μια ασφαλή online βάση δεδομένων τις οποίες χρησιμοποιούν  τα αστυνομικά τμήματα όταν θέλουν να εντοπίσουν απολεσθέντα ή κλαπέντα αντικείμενα. Για συμβουλές σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε με το τοπικό αστυνομικό τμήμα σας. Το να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο της λίστας απογραφής σας στο σπίτι ενός έμπιστου μέλους της οικογένειας σας είναι επίσης μια καλή ιδέα.


Κρατήστε  την λίστα απογραφή σας ενημερωμένη

Κάθε φορά που κάνετε μια νέα αγορά, προσθέστε αμέσως αυτό το στοιχείο στη λίστα απογραφή σας. Θυμηθείτε να το φωτογραφίσετε, έτσι ώστε να προσφέρετε στην αστυνομία και μια πραγματική οπτική περιγραφή του αντικειμένου, εάν ποτέ  χαθεί ή κλαπεί. Όπως έχετε κάνει και στην αρχική λίστα απογραφής σας, φροντίστε να συμπεριλάβετε και μια πλήρη περιγραφή του κάθε νέου στοιχείου, προσέχοντας να σημειώσετε και κάποια διακριτά χαρακτηριστικά, όπως είναι κάποιες γρατσουνιές ή άλλα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά τα οποία θα έκαναν το αντικείμενο να ξεχωρίζει από άλλα στην κατηγορία του.

Εάν έχετε ποτέ επισκευάσει ή συντηρήσει, κάποιο από τα αντικείμενα σας, προσθέστε επίσης αυτές τις πληροφορίες στη λίστα σας. Να είστε προσεκτικοί και να σημειώσετε τυχόν εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί ή αναβαθμιστεί καθώς και τις ημερομηνίες που αυτές οι αλλαγές έλαβαν χώρα. Ο στόχος είναι να δημιουργήσετε μια όσο το δυνατόν λεπτομερέστερη έκθεση στην λίστα απογραφής σας και να την ενημερώνετε όσο συχνά χρειάζεται, έτσι ώστε να περιέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την αξία των αντικειμένων που περιέχει.


Σχετικά με την αποθήκευση της λίστας απογραφής σας on-line


Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μπορείτε να αποθηκεύσετε την λίστα απογραφής σας σε μια βάση δεδομένων on-line, που χρησιμοποιούν ενεχυροδανειστήρια και αστυνομικά τμήματα. Ορισμένες υπηρεσίες επιβολής του νόμου καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες, κάνουν χρήση της λίστας σας από το διαδίκτυο όταν χρειαστεί. Όμως,  να είστε σίγουροι ότι οι πληροφορίες αυτές είναι κρυπτογραφημένες και ότι οι πιο ασφαλείς προφυλάξεις έχουν ληφθεί για την προστασία όχι μόνο της λίστας απογραφή σας, αλλά και της προστασίας της διεύθυνσής σας και άλλων προσωπικών σας πληροφοριών. Πριν αποφασίσετε να προσθέσετε την λίστα απογραφής σας σε μια βάση δεδομένων ή να την αποθηκεύσετε σε απευθείας σύνδεση, να εξετάσετε επιμελώς την εταιρεία ή τον οργανισμό που σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε για αυτό το σκοπό παίρνωντας πληροφορίες για την συγκεκριμένη εταιρία ή υπηρεσία από την τοπική σας αστυνομία.


Τα οφέλη της δημιουργίας μιας λίστας απογραφής των πολύτιμων αντικειμένων σας


Εκτός από την βοήθεια που θα προσφέρει στην αστυνομία η λεπτομερής λίστα απογραφής σας σε περίπτωση διάρρηξης, μια ενημερωμένη λίστα των πολύτιμων αντικειμένων σας,  μπορεί να σας βοηθήσει επίσης στην πραγματοποίηση μιας ασφαλιστικής απαίτησης σε περίπτωση πυρκαγιάς, πλημμύρας ή άλλων καταστροφών. Έπίσης  ένα τέτοιο αρχείο απογραφής, μπορεί να φανεί  χρήσιμο σε περίπτωση που αποφασίσετε να πουλήσετε κάποιο από τα αντικείμενα σας. Θα  είστε σε θέση να  παρέχετε στον μελλοντικό αγοραστή, λεπτομερείς πληροφορίες για το πότε κάτι αγοράστηκε, πόσο αγοράστηκε και για τυχόν επισκευές ή αναβαθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.Τέλος, η δημιουργία μιας λίστας των πολύτιμων αντικειμένων σας, σας  βοηθά να παραμένετε οργανωμένοι και ενημερωμένοι για τα πολύτιμα αντικείμενα που έχετε στην κατοχή σας.